پرداخت به امید فرهنگ

جهت پرداخت وجه لطفا تمام فیلد ها را با دقت پر کنید. دقت کنید که برای پرداخت آنلاین شما نیاز به رمز دوم کارت بانکی خود دارید و همچنین امکان پرداخت از کارت تمام بانک های عضو شتاب مقدور میباشد.